Laptop mở không lên, nguyên nhân sau

Triệu chứng Laptop thường gặp. 1. Liên quan đền màn hình laptop – Màn hình laptop bị trắng, có âm thanh khởi động nhưng không lên – Màn hình laptop bị sọc ( sọc ngang,...
Read more